مرگ بی صدا

شعری از شاعران گمنام لکستان:

ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بوو / کفنم کوتاه قوریژم تنگ بوو

هیچ کوم رفیقل جمع نونه دورم/ قیلی خریوه بانه سر قورم

میترسم از روزگاری که مرگم بی صدا باشد/ کفنم کوتاه و قبرم تنگ

هیچ کدام از دوستان بر مزارم حاضر/ گام های غریبه ها سوی مزارم

/ 4 نظر / 74 بازدید

آقا دمت گرم

وهاب کریمی

برای خواندن مطلبی در مورد لک زبان های ترکیه به وبلاگم مراجعه کنید. اگر خواستید درجش کنید

سلام ترجمه= بیت دوم صحیح نیست معنی:هیچ کدام از دوستانم بر مزارم حاضر نشوند گروهی غریبه بر سر مزارم بیاین

گلاره

سلام ترجمه= بیت دوم صحیح نیست معنی:هیچ کدام از دوستانم بر مزارم حاضر نشوند گروهی غریبه بر سر مزارم بیاین