یک پیشنهاد: فرهنگستان زبان لکی

بنده به عنوان پیشنهاد دهنده ی این طرح ، آماده ی ارائه ی طرح های اجرایی و عملی خود و تلاش برای شکل گیری آن هستم. جای این فرهنگستان در کنار فرهنگستان زبان فارسی ایران و فرهنگستان زبان های کردی عراق خالی است. هرچند در فرهنگستان زبان های کردی ، زبان لکی یک کرسی دارد ولی به دلایل زبان شناختی میدانیم که لکی به فارسی باستان بیشتر شبیه است تا زبان مادی که مادر زبان های اقوام کرد است. همچنین وجود این چنین نهادی در کشور احساس میشود تا کشور از فرهنگستان کشور بیگانه استقلال داشته باشد. هرچند عراق برای ما مردم غرب ایران چندان بیگانه نیست ولی در هر صورت به دلائل اجرایی بهتر است خودمان مستقلا به لکی بپردازیم.

از جمله اهداف فرهنگستان زبان لکی پیشنهادی اینها میتواند باشد :
مطالعات زبان شناختی در زمانی و هم زمانی زبان لکی
ارائه ی خط نوشتاری برای این زبان و تلاش برای انتشار متون به این زبان
حراست از زبان لکی به عنوان زبان جمع کثیری از اهالی غرب ایران و زبان ادب غرب کشور و انتقال آن به نسل های آینده

/ 5 نظر / 75 بازدید
نورمحمدی

چند سال پیش پیشنهاد استفاده از لغات لکی را به فرهنگستان فارسی کردم که به جای اصطلاحات خارجی از فرهنگ غنی و لغات فراوان این زباناستفاده کنند ولی چون عنوان نداشتم کسی توجه نکرد . نمایندگان و استادان دانشگاه این دغدغه را داشته باشند ومطالبه عمومی شود و باز به نسبت چند سال پیش خیلی پیشرفت داشتیم انشالله به آنجا برسد. نمایندگان لک مجلس می توانند زبان لکی را جا بندازند

نورمحمدی

چند سال پیش پیشنهاد استفاده از لغات لکی را به فرهنگستان فارسی کردم که به جای اصطلاحات خارجی از فرهنگ غنی و لغات فراوان این زباناستفاده کنند ولی چون عنوان نداشتم کسی توجه نکرد . نمایندگان و استادان دانشگاه این دغدغه را داشته باشند ومطالبه عمومی شود و باز به نسبت چند سال پیش خیلی پیشرفت داشتیم انشالله به آنجا برسد. نمایندگان لک مجلس می توانند زبان لکی را جا بندازند

م

رابطه بین عکس ونوشته وجود ندارد

پایار

واقعا تعجب میکنم که میگویید زبان لکی به فارسی انهم باستان نزدیک است و یگانگی زبانی لکی را با کلهری و فیلی زبان کرمانشاه و ایلام انکار میکنید !!!! شما چه لکی هستید که از منطقه بی خبرید بدانید که ما فارس نیستیم و اگر در دسته بندی ای قرار گیریم آن دسته بندی کردی است.. نه تنها زبان بلکه دیگر جنبه های فرهنگی ما همچون رقص و موسیقی و آداب رسوم همه کردی است×!!!

پایار

واقعا تعجب میکنم که میگویید زبان لکی به فارسی انهم باستان نزدیک است و یگانگی زبانی لکی را با کلهری و فیلی زبان کرمانشاه و ایلام انکار میکنید !!!! شما چه لکی هستید که از منطقه بی خبرید بدانید که ما فارس نیستیم و اگر در دسته بندی ای قرار گیریم آن دسته بندی کردی است.. نه تنها زبان بلکه دیگر جنبه های فرهنگی ما همچون رقص و موسیقی و آداب رسوم همه کردی است×!!!