گاروا: تمنای باران

«نور‌آباد دلفان» بکر‌ترین منطقه در استان لرستان است. علت آن سختی دسترسی به شهر‌های مجاور است.
شهر‌ستان نور‌آباد دلفان در سرد‌سیر‌ترین نقطه لرستان قرار دارد. عروسی و عزاداری این شهرستان ویژه‌گی‌های خاص خود را دارد. یکی از مراسم عزاداری نور‌آبادی‌ها «کوتل کردن» است. وقتی جوان یا خان یا ریش سفیدی از بین می‌رود، اسبی را سیاه می‌کنند و اول جمعیت عزادار راه می‌برند. «چمری یونه» سبک موسیقی است که در عزاداری‌ها استفاده می‌شود. صورت تراشیدن و گیس بریدن زن‌ها هم نوع دیگر عزاداری خاص لرستان است. حتی گاهی زنان با کارد و چاقو مو‌های خود را می‌تراشیدند.
در عروسی‌ لر‌ها، به خصوص عشایر نور‌آباد دلفان، «قی قاچ» یا اسب سواری بر‌گزار می‌شود. این اسب سواری، هیجان عروسی را زیاد می‌کند. در این مسابقه همه جوان‌ها شرکت می‌کنند.
مردم این شهرستان، اکثریت شیعه هستند. زنان‌شان «سرداری» یا روپوش پالتو مانندی می‌پوشند. این پیراهن، مردانه‌اش «ستره» است. زنان «سرون» یا سر‌پوش هم به سر می‌گذارند. گیوه‌های زنانه و مردانه هم رنگ‌های خود را دارد.
نور‌آباد در شمال لرستان، 531 روستا دارد.

منبع: دلفان دات نت

/ 0 نظر / 33 بازدید