نوروز، لکستان و آداب و رسوم آن

طی این مراسم در روزهای آغازاین سال نو و نوروز جوانان بر روی بام ها رفته و از پنجره( یا سوراخ باجه ) شالی که انتهای آن به صورت بخچه بوده دراز کرده و صاحب خانه هدایایی از قبیل : شیرینی ، پول و... را به عنوان عیدی داخل آن قرار می داده است.

در هنگام انجام این مراسم صاحب خانه نمی داند که چه کسی شال را آویزان کرده. و اینگونه است که در عیدی دادن اعتدال رعایت می شود.

این مراسم در زمان های دور و در روستاها انجام میشده و متأسفانه در زمان حال این مراسم به علت های گوناگونی دیگر انجام نمی شود.

و این وظیفه ماست که این مراسمات فراموش شده را حداقل با یادآوری زنده نگه داریم.

به امید لکستانی جاودان

/ 0 نظر / 66 بازدید