گنج دره یعنی هویت من

گنج دره یعنی غفلت ؛یعنی سهل انگاری ،یعنی کوتاهی وبی توجهی

گنج دره یعنی بغض مانده درگلوی من

گنج دره یعنی ریشه ،اصالت ،تاریخ وتمدن من ،

واگربه فراموشی ومرگ سپرده شدبه جهنم، به  درک،چه کسی رامی گزد؟ چه کسی راوجدان درد می گیرد؟

گنج دره  ی امروزیعنی ویرانی تاریخ  وتمدن دیرین من ،آنچه که متمدنان امروز حسرت مشتی ازقدمت خاکش رادارند، ومن که دارمش، نه می شناسمش ونه؛ پاس می دارمش. 

ای گنج دره ی من! درپیشگاه آنان که توراساختندوخاک تورابه نظر،کیمیا کردند شرمنده وخجلم، بگوچه کنم ؟بگوآیااین است سزاوارتو ؟این است جایگاه وحق تو ؟ آیا حقت راکف دستت گذاشته ایم؟

تاتوباشی وادعا ی دیرینه ترین تمدن ویکجانشینی نکنی ! 

تاگم شوی وخیال کسانی راحت شود.

به راستی اگرامروزپس ازهزاران سال سازندگان تو سرازخاک برآورند، تورامی شناسند؟ازتونخواهندپرسیدآیاتوگنج دره ی منی ؟توراچه می شود؟

گنج دره ی من !اندیشمندی گفته وچه نیکو و  ژرف گفته :((هرنسلی تاریخ خود را

می سازد امانه برروی ویرانه ها بلکه برروی دستاوردهای نسلهای پیشین)) وتودستاورد نسلهای  پیش ازمنی  ومن باتوچه کرده ام .چگونه می توانم تاریخ خودرا بر روی ویرانه ی توبسازم!؟

راستی ویرانگران خودرامی شناسی؟:

 ویرانگر1ویرانگر2 ویرانگر3(ترمیناتور1 ترمیناتور2 ترمیناتور3)به زبان بیا وبامن بگو

بگذاربگویم این ضرب المثل  عامیانه ی پیشینیان من وسازندگان  وحافظان دیروز توراکه گفتند:(گرگ چه داند قیمت قاطر را)گنج دره  ی  من !من آن گرگم ولی توقاطرنیستی .تو گنج پنهان من و مایی  ،

 یک آن  به زبان بیا ومقصر را نه،مقصران  را معرفی کن.

  من اعلام جرم می کنم  من امروزازپی ستاندن حق توآمده ام بامن بگومجرم کیست .

هرگزدرپیشگاه تاریخ  نمی بخشم کسی که تورابه این روزانداخته است

/ 7 نظر / 40 بازدید

فرزاد

سلام خسته نباشی من به عشق هر چی لکی میباشد ادرس وبلاگم لک هرسین است. به من سری بزن

مصطفی رضایی

آقای دولتیاری: هروقت از هویت و شخصیت حرف می زنید به یاد شعارهایتان می افتم این بار قرار است کاندیدای شورای شهر گنج دره شوید

افشار

اکنون از جامعه فراموش شده لک کسی سخن نمیراندوجای بسی خوشحالی که کسی ازدیار هرسین چنین به هویت خودمی نازد اما اقای دولتیاری هویت فراموش شده ی ما فقط کنج دره نمی باشد هویت ما یعنی هویت لک

افشار

اکنون از جامعه فراموش شده لک کسی سخن نمیراندوجای بسی خوشحالی که کسی ازدیار هرسین چنین به هویت خودمی نازد اما اقای دولتیاری هویت فراموش شده ی ما فقط کنج دره نمی باشد هویت ما یعنی هویت لک

هرسینی

ممنون اقای دولتیاری بسیارمتن زیبایی بود

هویت

همه شعار میدین همه غریبه پرستین ......اقای دولتیاری ..مثال انتخاب شهردار .نماینده مجلس وغیره ........................هویت بمعنای خدمت به همشریست نه تخریب ان