گوسفند یا همان دنیای لک ها

مسئله ی خاصی که از چشم پژوهشگران دور مانده و کمتر به آن پرداخته شده به خصوص و باز تاکید میکنم بخصوص در مورد قوم لک. بنده این نوشتار را کوتاه و مفید مینویسم ولی راه در این زمینه بلند و باز است.

و اما ثروت در گذشته چه بوده؟ بسیاری از لک ها به گوسفند میگویند "دنیا". به راستی چه زیبا میگویند در زمانه هایی که این حیوان نشانه ی قدرت و دنیاداری بوده، و میبینیم صفحات تاریخ را که پر است ار نام آق قویونولها "دارندگان گوسفندان سپید" و قراقویونولها "دارندگان گوسفندهای سیاه".

و اما لکها صاحبان سه نژاد گوسفند در ایران هستند چیزی که  به جرات میتوان گفت هیچکدام از اقوام ایرانی ندارند ولی متاسفانه هیچکس به آن نپرداخته است:

1- نژاد لکی که به اشتباه لری خوانده میشود ولی اینجانب با توجه به بررسیهایی که انجام داده ام و پراکنشی که این نژاد در مناطق لک نشین دارد و مهمتر از همه اگر در میان عشایر زنگنه بروید که بیشتر گوسفندهایشان از این نژاد است بپرسی که نژاد گوسفندت چیست؟ پاسخ خواهی شنید لکی. و این پاسخ مرا به تحقیق واداشت و نتیجه هم درست بود.

2-نژاد لکی قشقایی که بیشتر در مناطق کهکیلویه و شیراز دیده میشود که به نظر من نام این نژاد بازگو کننده ی قسمتی از تاریخ قوم لک است

3-نژاد زندی که همانطور که از نامش پیداست مخصوص قوم زند بوده است.

این یک نوشته ی کوتاه اما بسیار پر معناست برای آنها که بخواهند پژوهش کنند.

/ 0 نظر / 36 بازدید