سرخدم لکی واقوام ال پی: تاریخ کهن لکستان

متنهای آشوری دو شهر این پادشاهی به نام مرئوبیشتو و اکودو را ثبت کرده اند که اولی در خرم آباد و دومی در کوهدشت هستند. سرخدم لری نیایشگاه شهر اکودو و سرخدم لکی بناهای کنار نیایشگاه است.

کوه چنگری در ارتفاعات شمالی شهر کوهدشت و در دامنه شمالی آن منطقه باستانی سرخدم لکی قرار دارد. این منطقه به صورت طبیعی تراس بندی شده است و با دخالت آدم به صورت پلکان بزرگی در آمده است که در بین صخره ها محصور است. ابتدای دوره تاریخی این منطقه به عصر آهن جدید میرسد. در کنار این محوطه سرخدم لری قرار دارد که نیایشگاهی از نیمه دوم عصر آهن است. بناهای سرخدم لکی نیایشگاه نبوده و بناهای متعدد گوناگونی در آن دیده میشود.

در سرخدم لکی آثار معماری ، سفال، فلز سنگ و غیره کشف شده است که به عصر آهن جدید تعلق دارد. وجود سفالینه های دوران اسلامی در این محل نشانگر آبادانی آن در این دوره میدهد. در سرخدم لکی اثار معماری سقف دار پیدا نشده است و احتمالا این محل اقامتگاه کوچ نشینان بوده است. معماری این محل را میتوان با معماری تپه باباجان و تپه گیان مقایسه نمود.سفال نخودی رنگ گونه الب سفالهای این منطقه است.تزیینات سفالها ساده هستند. مهر سنگی مکشوفه از این ناحیه قابل قیاس با مهرهای ایلامی است و تصویر فردی نیایشگر و حیوانی بالدار شبیه عقرب بالدار است.

 

سرخدم لکی کوهدشت لکستان  موجودات اساطیری بر روی یک تیردان در لکستان سده یازدهم پ م

 

 

حکاکی بر سنگ در کوهدشت لکستان 8000 پ م

 

تبرهای مفرغی - لکستان- هزاره دوم پیش از تاریخ- موزه مقدم تهران

 

تبرهای مفرغی - لکستان- هزاره دوم پیش از تاریخ- موزه مقدم تهران

 

بت های مفرغی - لکستان- هزاره اول پیش از تاریخ- موزه مقدم تهران

 

سر گرز مفرغی - لکستان- هزاره دوم پیش از تاریخ- موزه مقدم تهران

سوزن و میخ مفرغی - لکستان- هزاره اول پیش از تاریخ- موزه مقدم تهران

 

 

 

 

مار مفرغی- لکستان- هزاره اول پیش از تاریخ- موزه مقدم تهران

 

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

 

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

مفرغ مکشوفه از لکستان سده 7-8 پ م

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

 

موزه آذربایجان تبریز - اشیای مفرغی لکستان هزاره دوم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

 

توضیحی در مورد نوشتار بالا: تعداد 2700 صفحه اطلاعات به همراه حدود 4000 تصویر، حاصل 4 سال تلاش حمید صدقی نژاد و پگاه آب آراسته است (مشاهده سایت اصلی)، که در مجموعه ای مدون به عنوان "اطلس تاریخ ایران از ابتدا تا اسلام" ارایه میشود. کار به روز رسانی این مجموعه همچنان ادامه دارد. تصاویر مجموعه توسط حمید صدقی نژاد عکسبرداری شده اند و تصاویری که از منابع دیگر گرفته شده دارای نام صاحب امتیاز هستند. همه صفحات دارای نام کتاب مرجعی هستند که اطلاعات از آن برداشته شده و یا برای مطالعه اضافی سفارش میشود.

منبع:گزارش حفاری سرخدم لکی -انتشاران میراث فرهنگی 

سایر نوشتارهای مرتبط:

سرخ دم لکی: نماد تاریخ کوهدشت لکستان


/ 1 نظر / 384 بازدید
بهروز

عالی بود درود بر مردمان و نژاد اریایی لک زبان