لباس و پوشش محلی زنان ایلام

عرقچین یا کلاو: kelaw
نوعی کلاه زنانه می باشد که در نقاط مختلف استان رایج است جنس آن معمولا از پارچه نخی سفید رنگ و گاه به رنگ های دیگر می باشد که مقدار کمی از سر را می پوشانمد و هیچگاه به تنهایی به کار نمی رود و سایر سرپوش ها روی آن بسته می شود.و هر گاه که عرقچین یا کلاو منجوق دوزی شده باشد سرپوش هایی که بر روی آن بسته می شود به حداقل ممکن می رسد تا زیبایی آن بیرون بماند.


گل ونیgolwani
نوعی سرپوش از جنس حریر – ابریشم یا نخی می باشد . که در اندازه مختلف کوچک و بزرگ تولید می شود. و جنس آن نازک بوده و زمینه مشکی داشته و با گل وبته و نقش های ساده اسلیمی در رنگهای سفید و قرمز و یا سبز و گاهی نارنجی و آبی و زرد تزئین گردیده است . در بیشتر نقاط استان به غیر از نقاط جنوبی با شیوه های تقریبا مشابهی از گل ونی برای پوشش سر استفاده می شود و گاهی به مانند روسری و یا بر روی عرقچین و یا با بستن دو عدد یا بیشتر آنها به همدیگر یک سرپوش بزرگ تر تشکیل می دهند که در مناطق مانند شیروان چرداول- ملکشاهی – و ارکوازی و قسمتی از ایوان آنرا به صورت سه گوش روی سر انداخته و سرپوش هبرراروی آن بردورسرمی بندند.
گاهی به گل ونی های بزرگ سرون و یا علی خانی نیز می گویند.
 
تاکاریtakari
نوعی سرپوش زنانه که از جنس حریر و یا نخی مربع شکل وبزرگ از گل ونی ضخیم تراست . زمینه ی آن سیاه ودارای خطوط باریک به صورت رگه های نازک قرمز تیره ویا سبز می باشد ودارای ریسه درحاشیه می باشد ووقتی ازاضافه ی هردوسرآن به پشت آویزان می گردد ومعمولاً زیر آن وبرای پوشاننده طرفین صورت وموی سر ازگل ونی که زیر آن قراردارداستفاده می شود این نوع سرپوش عموماً درمنطقه ی آسمان آباد وهلیلان درشهرستان شیروان چرداول وشهرستان ایوان استفاده می شود .


از: ایلام سرزمین آلامتو

/ 2 نظر / 55 بازدید
مسعود دلفان

سلام من هم لک هستم اما آن چیزی که امروزه به نام لک مصطلح شده در واقع لُر فیلی است که به آنها لک می گویند . من اعتقاد راسخ دارم چون هم دین - پوشش - موسیقی - گرایش زبانی - فنوتیپ و ژنوتیپ یکی است فقط گویش مقداری تفاوت دارد که آن هم به اندازه اختلاف گویش های کُردی نیست - موفق باشی[ماچ]

لک دیگه چیه