امرداد و زبان لکی

شماره 303 امرداد با خبرها و گزارش‌های خواندنی چاپ شد. نوشتار اصلی رویه‌ی پنج این شماره به زبان لکی و تاریچه‌ی آن ویژه شده است. زبان لکی بازمانده‌ی زبان «مادی» و پهلوی باستان است. (لینک امرداد)


/ 1 نظر / 141 بازدید
لک

امروزه برخی از زبان مادری واهمیت ان نام میبرند وروزی درسراسر جهان برای پاسداشت زبانهای مادری به این نام نهاده شده است، اما به راستی کدام زبان درایران برای یک کرد ویا لر ویا بلوچ ولک ،گیلک،مازنی وآذری، زبان مادریست؟آیا زبان مادری زبانی است که ایام کودکی با ان حرف زدن را آغاز کرده ایم ؟یا زبانی است که امروز با ان حرف میزنیم؟یازبانی است که دوستش داریم؟ w و...www.lakzaban.blogfa.com